Súťaže mládeže 2015/2016

23.-26.6.2016 – V4 Youth camp Liptov 2016 – Gabriel Guľaš 8. miesto (zo 49 hráčov), výsledky

19.-26.6.2016 – Zlatá Praha – kategória do 20 r., 1. miesto FM Martin Ištoňa, výsledky

05.06.2016 – MSR v rapid šachu Ružomberok – CH20 – 3.miesto – FM Martin Ištoňa; D6 – 1.miesto Lívia Cukerová; výsledky,

28.05.2016 – Semifinále GPX – Humenné - CH8 – 2.miesto Adam Dujava; CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 3.miesto Oliver Cuker – všetci traja postupujú do finále GPX; výsledky

14.05.2016 – Šarišská liga mládeže – celkové poradie – D8 – 1.miesto Lívia Cukerova; 3.miesto Lucia Magdová; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; CH14 – 3.miesto Dominik Greš; CH20 – 3.miesto Milan Pavlík

14.05.2016 – Šarišská liga mládeže GPX Bardejov – CH8 – 1.miesto Adam Dujava; D8 – 1.miesto Lívia Cukerova; 3.miesto Lucia Magdová; výsledky,

07.05.2016 – Turnaj rytiera Johanesa, Hanušovce n. T. – CH8 – 2.miesto Adam Dujava; CH14 – 1.miesto Dominik Greš; D8 – 1.miesto Lívia Cukerova; D11 – 2.miesto Tamara Radwanska; Výsledky

30.04.2016 – Žiacka liga Košice celkové poradie - D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; D11 – 2.miesto Tamara Radvanska; CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 2.miesto Oliver Cuker

30.04.2016 – Žiacka liga Košice; 6.kolo – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; D11 – 1.miesto Tamara Radvanska; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 2.miesto Oliver Cuker. výsledky

26.04.2016 – Okresná žiacka liga Snina – 1.miesto (zo 69 hráčov) Gabriel Guľaš; výsledky

16.-23.4.2016 – MSR mládeže – za ŠK Sabinov s zúčastnili: CH8 Adam Dujava výsledky , CH12 Gabriel Guľaš výsledky , CH14 Oliver Cuker, Benjamín Kardis, Michal Verbovský výsledky , CH20 Patrik Kravec výsledky ;

09.04.2016 – Šarišská liga mládeže GPX Raslavice – CH14 – 1.miesto (aj celkovo) Dominik Greš; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; výsledky;

02.04.2016 – Žiacka liga Prešov; 5.kolo; D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; CH8 – 2.miesto Adam Dujava; CH14 – 3.miesto Dominik Greš; výsledky

02.04.2016 – Dorastenecká liga – semifinále Liptovský Mikuláš – výsledky, foto

05.03.2016 – Žiacka liga Košice; 5.kolo – celové 1.miesto Benjamín Kardis; D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; D11 – 3.miesto Tamara Radvanská; CH14 – 1.miesto Oliver Cuker; výsledky

15.– 16.2.2016 – Levie srdce, Košice – 2. miesto Benjamín Kardis;

06.02.2016 – Žiacka liga Košice; 4.kolo – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; CH8 – 2.miesto Adam Dujava; D11 – 2.miesto Tamara Radvanská; CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš (celkovo druhý); CH14 – 1.miesto Oliver Cuker; výsledky;

30.01.2016 – Dorastenecká liga – medzikrajské kolo (Prešov – Košice): 1. ŠK Sabinov A 12 b.; 2. Slávia PU Prešov 12 b.; 3. Slávia Košice 9 b.; výsledky

16.01.2016 – Dorastenecká liga – krajské kolo: 1. Slávia PU Prešov, 2. ŠK Sabinov A, 3. ŠK Stropkov+Svidník, 4. BŠK Bardejov, 5. Reinter Humenné A, 6. ŠK Sabinov B, 7. ŠK CVČ Lendak, 8. Reinter Humenné B – prvý traja postupujú do medzikrajského kola Prešov-Košice; výsledky; foto

16.01.2016 – Žiacka liga Prešov; 4.kolo – CH8 – 1.miesto Adam Dujava; výsledky;

30.12.2015 – Šarišská liga mládeže; 2.kolo (Stropkov) – 3.miesto celkovo + 2.miesto CH20 Patrik Kravec; CH14 – 2.miesto Benjamín Kardis; 3.miesto Gabriel Guľaš; foto; výsledky

30.12.2015 – Vianočný turnaj Stropkov – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; CH14 – 3.miesto Dominik Greš; výsledky; foto

12.12.2015 – Žiacka liga Košice; 3.kolo – CH8 – 3.miesto Adam Dujava; CH11 – 3.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 2.miesto Oliver Cuker; výsledky; foto

05.12.2015 – Žiacka liga Prešov; 3.kolo – CH8 – 2.miesto Adam Dujava; CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 3.miesto Dominik Greš; výsledky

26.11.2015 – Humenné – Mastrovstvá Prešovského kraja v šachu ZŠ a 1. st. OG – žiaci: 2.miesto Gabriel Guľaš výsledky ; žiačky: 3.miesto Andrea Verbovská výsledky – obaja postup na MSR ZŠ a 1.st. OG

25.11.2015 – Humenné – Mastrovstvá Prešovského kraja v šachu SŠ – 3. miesto Patrik Kravec výsledky – postup na MSR SŠ

21.11.2015 – Šarišská liga mládeže; 1.kolo (Prešov) – 3.miesto celkovo + 2.miesto do 20 r. Milan Pavlík; výsledky

21.11.2015 – Žiacka liga Prešov; 2.kolo – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; CH8 – 2.miesto Adam Dujava; CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš (2.miesto celkovo); CH14 – 3.miesto Dominik Greš; výsledky

14.11.2015 – Žiacka liga Košice; 2.kolo – CH8 – 2.miesto Adam Dujava; D11 – 1.miesto Tamara Radvanská; CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš (celkovo 2.miesto); CH14 – 3.miesto Oliver Cuker

24.10.2015 – Žiacka liga Košice; 1.kolo – CH8 – 3.miesto Adam Dujava; D11 – 1.miesto Tamara Radvanská; CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 1.miesto Oliver Cuker (celkovo 3.miesto); 3.miesto Dominik Greš; výsledky;

10.10.2015 – Žiacka liga Prešov; 1.kolo – CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 3.miesto Dominik Greš.