Súťaže mládeže 2014/2015

30.05.2015 – Semifinále GPX Bardejov – CH11 – 3. miesto Gabriel Guľaš; foto; výsledky

16.05.2015 – Mladý Bardejov – CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; foto; výsledky

09.05.2015 – Žiacka liga Košice – 6. kolo – CH8 – 3.miesto Adam Dujava, CH11 – 3.miesto Gabriel Guľaš; výsledky, foto

                        ŽL KE celkovo: Ch11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; D11 – 3.miesto Tamara Radvanská; D14 – 3.miesto Andrea Verbovská

08.05.2015 – Turnaj rytiera Johanesa (Hanušovce n/T) – D14 – 1. miesto Andrea Verbovská; výsledky; foto

04.05.2015 – memoriál A. Rochlitza – v B turnaji započítavanom do GPX celkové 2. miesto Gabriel Guľaš; výsledky, foto,

27.03.2015 – Mladý Bardejov – 3.kolo – CH14 – 1.miesto Dominik Greš; výsledky

21.03.2015 – Žiacvka liga Prešov – 4. Kolo – CH8 – 3.miesto Adam Dujava; CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 1.miesto Oliver Cuker, 2.miesto Dominik Greš; D14 – 1.miesto Andrea Verbovská; výsledky, foto

14.03.2015 – Žiacka liga Košice – 5. Kolo – D11 – 1.miesto Tamara Radvanská; CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; výsledky; foto

28.02.2015 – Mladý Bardejov – 2.kolo – CH8 – 2.miesto Adam Dujava; CH14 – 2.miesto Dominik Greš; D14 – 1.miesto Andrea Verbovská; výsledky; foto

21.02.2015 – Liga mládeže Spiša – 3.kolo Bijacovce – D14 – 1.miesto Andrea Verbovská; CH19 – 2.miesto Milan Pavlík; výsledky; foto

14.02.2015 – Žiacka liga Prešov – 3.kolo – 1.miesto Michal Verbovský; CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš; D14 – 1.miesto Andrea Verbovská; výsledky, foto

10.01.2015 – Žiacka liga Prešov – 2.kolo – 1.miesto Benjamin Kardis, 2.miesto Cuker Oliver (1.miesto v kategórii CH14), ... 4.miesto Andrea Verbovská (1.miesto v kategórii D14), CH11 - 2.miesto Gabriel Guľaš, D11 – 2.miesto Tamara Radvanská, CH14 – 3.miesto Dominik Greš; výsledky

13.12.2014 – Žiacka liga Košice – 3.kolo – CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; D11 – 3.miesto Tamara Radvanská; D14 – 2.miesto – Andrea Verbovská; výsledky; foto

29.11.2014 – Žiacka liga Prešov 1.kolo – 3.miesto Gabriel Guľaš (1.miesto v CH11); CH8 – 2.miesto Adam Dujava; D14 – 1.miesto Andrea Verbovská; výsledky; foto

22.11.2014 – Liga mládeže spiša – 1.kolo – CH14 – 3.miesto – Michal Verbovský; výsledky; foto

15.11.2014 – Žiacka liga Košice 2.kolo – D11 – 2.miesto Tamara Radvanská; D14 – 3.miesto Andrea Verbovská; CH11 – 3.miesto Gabriel Guľaš; výsledky; foto; foto 2

18.10.2014 – Žiacka liga Košice 1.kolo –V absolútnom poradí – 3.miesto – Michal Verbovský; D11 – 3.miesto – Tamara Radvanská; D14 – 2.miesto – Andrea Verbovská; výsledky; foto

27.09.2014 – 10. ročník medzinárodného turnaja Grófa Jána Zámojského - hrad St.Ľubovňa - do 14 rokov -   3.miesto - Michal Verbovský, do - 18.rokov - 3.miesto - Milan Pavlík, foto, výsledky