Súťaže mládeže 2013/14

17.05.2014 – Žiacka liga Košice – D14 – 2.miesto Andrea Verbovská; CH14 – 1.miesto Michal Verbovský; Konečné poradie MKE: CH11 – 2. miesto G. Guľaš; CH14 – 2.miesto M. Verbovský; D14 – 2.miesto A. Verbovská; foto; výsledky

08.05.2014 – 2. ročník šachového turnaja Rytiera Johanesa – Hanušovce nad Topľou – D8 – 2.miesto Tamara Radvanská; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; CH11 – 3.miesto Gabriel Guľaš; D14 – 2.miesto Andrea Verbovská; CH14 – 1.miesto Michal Verbovský; foto; výsledky

04.05.2014 – Memoriál Alfréda Rochlitza – D: 1. miesto Andrea Verbovská; CH: 1. miesto Michal Verbovský, 2. miesto Gabriel Guľaš; výsledky

29.03.2014 – Žiacka liga Prešov – D8 – 1. miesto – Tamara Radvanská; CH14 – 1. miesto - Michal Verbovský; 3. miesto – Juraj Pavlík; výsledky,

22.03.2014 – Žiacka liga Košice – D14 – 1. miesto Andrea Verbovská; výsledky

01.03.2014 – Žiacka liga Prešov – D8 – 2. miesto Tamara Radvanská; D14 – 1. miesto Andrea Verbovská; CH14 – 1. miesto Michal Verbovský; výsledky, foto

15.02.2014 – Žiacka liga Košice – D14 – 3. miesto Andrea Verbovská; CH11 - 3.miesto Gabriel Guľaš; výsledky,

08.02.2014 – Žiacka liga Sabinov – CH8 – 2. miesto Filip Kudlák, 3. Miesto Adam Dujava; D8 – 1.miesto Tamara Radvanská, 2.miesto Lívia Cukerová; CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš, 3.miesto Oliver Cuker; D11 – 1.miesto Juliana Palenčárová; CH14 – 1.miesto Michal Verbovský, 2.miesto Benjamín Kardis, 3.miesto Maroš Mryglot; D14 – 1.miesto Andrea Verbovská.

01.02.2014 – Žiacka liga Košice – D14 – 1. miesto Andrea Verbovská; výsledky

25.01.2014 – Žiacka liga Prešov – D8 – 3.miesto Tamara Radvanská; D14 – 1.miesto Andrea Verbovská; CH14 – 1. miesto Michal Verbovský; výsledky

27.12.2013 – Vianočný turnaj Stropkov – D14 – 1. miesto Andrea Verbovská; CH14 - 1. miesto Michal Verbovský + celkové prvenstvo v turnaji; výsledky; foto

14.12.2013 – Žiacka liga Prešov – D14 – 2. miesto Andrea Verbovská; CH14 - 3. miesto Michal Verbovský; výsledky

30.11.2013 – Žiacka liga Sabinov – D14 - 1. miesto Andrea Verbovská; D11 – 1. miesto Juliana Paľenčárová; CH14 – 1. miesto Michal Verbovský, 2. miesto Karol Marcinko; 3. miesto Maroš Mryglot; CH11 – 1. miesto Gabriel Guľaš; 3. miesto Juraj Gabzdil; výsledky; foto

16.11.2013 – Žiacka liga Košice – D14 - 1. miesto Andrea Verbovská; CH14 - 1. miesto Michal Verbovský; CH11 – 3. miesto Gabriel Guľaš; výsledky, foto

09.11.2013 – Žiacka liga Prešov – CH14 - 1. miesto Michal Verbovský; D14 - 2. miesto Andrea Verbovská; foto, výsledky

26.10.2013 – Žiacka liga Košice – D14 - 2. miesto Andrea Verbovská; foto, výsledky