Súťaže mládeže 2012/2013

 25.05.2013 – Šachový turnaj Rytiera Johanesa - Hanušovce nad Topľou: D11 – 1.miesto Andrea Kravcová; CH11 – 3.miesto Michal Verbovský; D14 – 3.miesto Andrea Verbovská; foto; výsledky

18.05.2013 – Žiacka liga Košice celkové umiestnenie: CH8 – 1. miesto Gabriel Guľaš, D11 – 1. miesto Andrea Kravcová, CH11 – 2. miesto Michal Verbovský.

18.05.2013 – Žiacka liga Košice, 6. kolo: CH8 – 2. miesto Gabriel Guľaš, D11 – 1. miesto Andrea Kravcová, CH11 – 3. miesto Michal Verbovský, D14 – 3. miesto Andrea Verbovská; výsledky, foto

04.05.2013 – Memoriál A. Rochlitza Prešov – A turnaj: 2. miesto Patrik Kravec, 3. miesto Milan Pavlík; GPX turnaj: CH 1. miesto Jozef Verbovský, 2. Miesto Michal Verbovský; D 2. miesto Andrea Verbovská; výsledky A, výsledky GPX,

27.04.2013 – Žiacka liga Košice, 5. kolo: CH8 – 1. miesto Gabriel Guľaš, D11 – 1. miesto Andrea Kravcová, CH11 – 2. miesto Michal Verbovský, D14 – 3. miesto Andrea Verbovská, výsledky

13.04.2013 – MSR mládeže 2013 Stará Ľubovňa – CH08 – 3. miesto Gabriel Guľaš; podrobnosti

13.04.2013 – Žiacka liga Prešov 3. kolo – D11 -1. miesto Oliver Cuker, CH14 – 3. miesto Jozef Verbovský a cekový víťaz žiackej ligy Prešova; foto, výsledky

23.03.2013 – Žiacka liga Košice, 4.kolo: CH8 – 1. miesto Gabriel Guľaš, D11 – 1. miesto Andrea Kravcová, foto, výsledky

22.02.2013 – Šachový turnaj jednotlivcov Giraltovce – CH11 – 1. miesto Michal Verbovský, D14 – 1. miesto Andrea Verbovská, foto, výsledky

16.02.2013 – Žiacka liga Prešov 2. kolo – D14 -1. miesto Andrea Verbovská, CH8 – 1. miesto Gabriel Guľaš, CH11 – 2. miesto Michal Verbovský; foto, výsledky

15.02.2013 – Krajské kolo v šachu jednotlivcov stredných škôl – 1. miesto Milan Pavlík, výsledky

01.02.2013 – Dorastenecká liga 2012/2013 2.etapa Košický a Prešovský kraj – 4. miesto ŠK Sabinov, výsledky,

25.01.2013 – Krajské kolo v šachu jednotlivcov základných škôl – 3. Miesto Patrik Kravec, výsledky

12.01.2013 – Žiacka liga Košice, 3.kolo: D11 – 1. miesto Andrea Kravcová, CH11 – 1. miesto Michal Verbovský, D14 – 3. miesto Andrea Verbovská, výsledky, foto

06.01.2013 – Trojkráľový turnaj Lipany - 1. miesto Milan Pavlík

04.01.2013 – Novoročný turnaj mládeže Vranov 2013 - 1. miesto Milan Pavlík, foto, výsledky

28.12.2012 – Vianočný turnaj Stropkov OPEN- CH18 – 1. miesto Milan Pavlík, 3. miesto Tomáš Kačír, výsledky

28.12.2012 – Vianočný turnaj Stropkov GPX, CH8 - 1. miesto Gabriel Guľaš, CH11- 2. miesto Michal Verbovský, D14- 2. miesto Andrea Verbovská, výsledky, foto

08.12.2012 – Žiacka liga Košice, 2.kolo: CH8 - 1. miesto Gabriel Guľaš, D11 - 1. miesto Andrea Kravcová; výsledky; Foto

10.11.2012 – Žiacka liga Košice, 1.kolo: CH8 - 1. miesto Gabriel Guľaš výsledky,

20.10.2012 – Žiacka liga Prešov, 1.kolo: CH8 - 1. miesto Gabriel Guľaš, CH11- 1. miesto Michal Verbovský, 3. miesto Juraj Gabzdil, D14- 1. miesto Andrea Verbovská, výsledky,