2. ROČNÍK ŽIACKEJ LIGY SABINOVA

1. kolo           výsledky                   foto

2. kolo          výsledky                    foto

3. kolo           výsledky                    foto