GPX – ŠK Sabinov bude mať trojnásobné zastúpenie vo finále!

25.5.2014 sa v Humennom odohral semifinálový turnaj GPX skupiny východ. ŠK Sabinov mal na tomto turnaji zastúpenie v troch kategóriách: D8 – Tamara Radvanská, D14 Andrea Verbovská a v kategórii CH14 – Michal Verbovský. Všetci traja postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 14.6.2014 v Dolnom Kubíne. Gratulujeme!!!

výsledky; foto