Žiacka liga Sabinova

1.kolo – 03.10.2015 výsledky, Propozície foto

2.kolo – 30.01.2016 Propozície; výsledky; foto

3.kolo – 27.02.2016 propozície; výsledky v Žiackej lige; výsledky v Šarišskej lige