Šachu zdar!

Prosím členov Šk Sabinov, aby uhradili členské 20 eur na rok 2021 do 28.6.2021 na číslo účtu: SK05 0900 0000 0000 9628 6284 . Znížený ročný členský príspevok vo výške 11 Eur platia: - členovia narodení po 1.1.2001 (ročník 2000 a mladší) - členovia narodení do 31.12.1960 (ročník 1960 a starší) - osoby zdravotne postihnuté a ťažko zdravotne postihnuté (OZP a ŤZP).

S pozdravom Mgr.Dušan Cuker