OZNAM: Členská schôdza Šk Sabinov 10.9.2020 o 18.00 hod. v klubovni CVČ Komenského 41 v Sabinove.