Do 29.3.2020 je potrebné uhradiť členské na rok 2020. Členovia vo veku od 21 do 59 platia 20eur, ostatní 11 eur. IBAN číslo účtu: SK0509000000000096286284 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.),alebo osobne u predsedu  resp. podpredsedu klubu.